Cẩm nang hướng nghiệp

‘Hóa giải’ bài toán kinh tế khi học CĐCĐ Lane

Học tập tại trường cao đẳng cộng đồng, bạn không chỉ tiết kiệm được chi phí du học Mỹ mà còn có cơ hội vào các trường đại học danh

Ngành quản trị khách sạn, du lịch và sự kiện

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có thể làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau như quản lý khách sạn, resort, truyền thông, tài chính… Các bạn học

Học bổng lập trình viên ‘Vươn cao cùng Aptech’

inh viên có thể trở thành lập trình viên quốc tế sau 2,5 năm học, nhận bằng do Tập đoàn Aptech Ấn Độ cấp cùng cam kết việc làm sau