Tag: Hình ảnh rò rỉ của ốp lưng iPhone – camera phía sau lớn hơn

Hình ảnh rò rỉ của ốp lưng iPhone 7, camera phía sau lớn hơn

Một bức ảnh rò rỉ của ốp lưng (case) iPhone 7 đã và đang nổi lên. Song song là thông tin chiếc camera phía sau được trang bị hiện đại.